Vyhledávání

Kontakt

Agentura Slunce, o.p.s.
Patrice Lumumby 2608/66
Ostrava
70030

596 916 050, 599 526 406

agenturaslunce@seznam.cz

 

Zábavná práce klientů Domova pro seniory Zlaté Slunce - Ergoterapie, aneb "Zkrášlujeme si domov!".

           

Nově v našem Domově pro seniory Zlaté Slunce, krásné, venkovní posezení, kde si můžeme dát odpolední kávu.:-)

         

Klienti Agentury Slunce, o.p.s. se svými asistenty navštívili také jediné české slůně Rashmi v zoologické zahradě v Ostravě, dne 13.9.2011.

 

    

 

Agentura Slunce, o.p.s. Vám přínaší fotky z výletu na přehradu Olešnou, který se uskutečnil 17.8.2011

 

 

 

Vlastnoruční tvorba klientů Domova pro seniory Zlaté Slunce - betlém

              

 

Agentura Slunce, o.p.s.

 

 

 

Agentura SLUNCE, o.p.s. je organizace poskytující sociální služby pro seniory a zdravotně postižené již od roku 2000    v rámci celého Moravskoslezského kraje.

 

 

Cílovou skupinou organizace jsou senioři ve věku nad 60 let a zdravotně handicapovaní dospělí občané ve věku nad 25 let, osoby s chronickým onemocněním,osoby s jiným zdravotním postižením - osoby trpící demencí, způsobené úrazem nebo nemocí mozku, kdy nejčastějšími příznaky demence jsou poruchy krátkodobé paměti, úsudku, orientace, pozornosti, chování, schopnost abstraktního myšlení a komunikace např. Alzheimerova choroba. Tyto osoby jsou odkázány z části, nebo zcela na pomoc jiné osoby.

 Agentura SLUNCE, o.p.s. poskytuje dva typy služby na základě zákona č. 108/2006 Sb., a to služby osobní asistence jako terénní službu v bytech jednotlivých uživatelů služby nepřetržitě , tedy 7 dní v týdnu až 24 hodin denně a Domov pro seniory Zlaté slunce.

Umístění do zařízení trvalého pobytu – domovů pro seniory, ihned po ukončení hospitalizace, je v Moravskoslezském kraji téměř nemožné, neboť čekací doby na umístění do zařízení tohoto typu jsou od 3 – 5 let. Rovněž do zařízení hospicového typu je zcela nemožné, neboť jeho kapacita je nedostačující vzhledem k potřebám nemocnic a léčeben dlouhodobě nemocných a navíc se jedná o zařízení specializující se na onemocnění rakovinou. Kam se má ale obrátit člověk, jehož blízký „jen zestárl“ a potřebuje pomoc?

 

 Do října loňského roku poskytovala organizace sociální služby těmto uživatelům ve svém zařízení odlehčovací péče. Od listopadu 2009 došlo vzhledem k požadovaným změnám k transformaci zařízení na Domov pro seniory Zlaté Slunce, a to stále v pronajatých prostorách hotelového domu, resp. ve dvou jeho patrech. Ovšem vzhledem   k potřebné úctě k lidskému životu a rovněž i k jeho závěru Agentura SLUNCE, o.p.s. hledala a našla investora a     v těchto chvílích intenzivně spolupracuje při jednáních k probíhající rekonstrukci nového objektu, kde bude poskytována sociální služba v závěru života uživatelů na mnohem kulturnější a etičtější úrovni než doposud v celkové kapacitě 62 klientů.

 

 

Jedná se o objekt bývalé mateřské školky, který je celkově konstrukčně rozšířen a budou v něm zřízeny dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje s potřebným vybavením – elektrická polohovací lůžka, noční, jídelní a servírovací stolky, signalizační zařízení pro nepřetržitý kontakt s ošetřovatelským personálem, rozkládací pohovka jako možnost pro rodinné příslušníky setrvat se svým příbuzným v případě zhoršení zdravotního stavu, popř. v jeho závěru, šatní osobní skříň atd. Dále se v zařízení bude nacházet místnost pro komunikaci s pastorem, společenská místnost atd. Celá budova je umístěna v prostorách oploceného areálu, kam je z budovy umožněn bezbariérový přístup.